Återvinning och återanvändning inom byggsektorn

50 % av avfallet inom de nordiska länderna kommer enligt undersökningar från bygg- och anläggningssektorn. Men detta avfall behöver inte bara vara skräp, utan kan istället bli en värdefull inkomstkälla för de byggfirmor som väljer att återvinna. Det finns alltså en hel del att vinna på att utveckla olika metoder och lösningar för att återvinna och göra sig av med avfall och svinn på ett miljövänligt sätt. Det kan exempelvis handla om metallåtervinning, att återanvända rivningsmaterial eller att installera energioptimerade lösningar i en byggnad.

 

Istället för att lösa återvinning på egen hand kan byggfirman vända sig till en återvinningscentral för att på ett smidigt och effektivt sätt bli av med och eventuellt tjäna pengar på avfall och skrot. Vissa återvinningsföretag erbjuder sig även att hämta upp skrot på plats. Byggföretag som är intresserade av att sälja exempelvis överblivet metallskrot kan jämföra olika metallpriser mot varandra för att hitta rätt återvinningscentral och få ut så mycket som möjligt av försäljningen. Följande är en översiktlig guide över hur vanliga byggmaterial kan återanvändas och återvinnas:

Betong

En hel del överbliven betong blir ofta resultatet av ett stort rivningsprojekt. För att återvinna betong använder man sig av en relativt enkel teknik där man krossar det för att sedan kunna återanvända det.

Asfalt

Asfalt används till största del inom vägbyggen. Det översta lagret av asfalten kallas för slitlager och byts ut varje 10de till 15de år. Asfalt är 100 % återvinningsbart och bör därför tas till vara på.

Metall

Det kan vara mycket lönsamt för byggfirmor att återvinna olika former av metall. Priserna för olika sorters metall varierar, men exempelvis rostfritt stål, koppar och aluminium är alla metaller som är återvinningsbara och väldigt värdefulla. Metaller kan separeras från varandra under återvinningen i vattenkärl eller genom att använda sig av magneter.

Trä

Trä är ett av de mest använda materialen inom bygg och anläggning. Träet kan i vissa fall återanvändas om det inte är allt för skadat. Är träet förstört kan det istället flisas ner för att användas som bränsle. Överblivet trä kan säljas till ett återvinningsföretag som tar bort eventuella spikar och skruvar med hjälp av magneter.

Att återvinna är inte bara bra ur en ekonomisk synpunkt utan handlar först och främst om att göra gott för naturen och skapa en hållbar utveckling inom branschen. Om du har överblivet metallskrot som du vill bli av med kan du vända dig till Lantz Metall. De erbjuder metallåtervinning i Stockholm och på andra order runt om i landet.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”

x OK