2016-11-30

Återvinning metall – så funkar det

För att skydda vår miljö och spara in på våra begränsade resurser är det viktigt att vi tillsammans försöker sträva efter att återvinna så mycket som möjligt. Det är ett faktum som de flesta av oss förstått vid det här laget. Så, vi sorterar och viker ihop och drar vårt strå till stacken. Kör kanske till återvinningscentralen någon gång ibland för att göra oss av med större mängder skräp eller mer skrymmande gods. Bra och självklart för många. Men vad händer egentligen efter det? Efter att du omsorgsfullt placerat rätt material i rätt container? Till exempel när det gäller återvinning metall så används en rad olika metoder för att skilja material och metaller åt. Läs mer om de olika tillvägagångssätten här nedanför:

Turbin

En turbin som suger luft kan användas för att skilja metaller från andra material, som exempelvis textil, plast eller annat avfall. När metallerna sedan är utrensade kan de antingen gå till återvinning, eller behandlas i ytterligare steg, beroende på om det bara är fråga om en slags metall eller flera i kombination.

Magneter

Eftersom metaller som stål och järn är magnetiska så används ofta magneter för att att sortera ut dessa metaller i inledningsskedet av återvinningsprocessen. Du som själv är nyfiken på de metaller du planerar att återvinna, till exempel när du vill undersöka aktuella metallpriser, kan själv kategorisera dina metaller med hjälp av en magnet.

Kemikalier

Olika metaller har olika densitet. Det innebär att de väger olika mycket, och genom att sänka ner dem i kemiska vätskor blir det möjligt att avgöra vilken metall det är fråga om. De som flyter separeras på så sätt från övriga. Kemikalier är också användbart när det kommer till att lösa upp metaller. Till exempel konservburkar har ofta en hölje av tenn som kan lösas upp med hjälp av kemikalier. Därefter kvarstår själva stålgrunden som kan återvinnas.

Elektrolys

Elektolys används för att separera ädelmetaller från metallskrot. Denna process är ofta miljövänlig då den innebär minimala utsläpp, och är dessutom effektiv eftersom den bevarar metallernas höga kvalitet även efter många återvinningsomgångar.

Inte bara miljön gynnas av återvinning. Även din eller ditt företags plånbok kan vinna på att du lämnar in material till en återvinningscentral med bra koll på skrotpris metall. Kontakta Lantz Järn & Metall redan idag! De värnar om miljön, och din ekonomi, i alla led.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”