2016-12-28

Metallåtervinning i Stockholm – för miljö, funktion & ekonomi

Metaller har varit vanliga under lång tid av den mänskliga historien, vilket bland annat märks på epoknamn som bronsåldern och järnåldern. Denna form av material har inneburit många nya möjligheter till utveckling och viktiga teknologiska framsteg, bland annat under industrialismen. Hade inte metaller funnits tillgängliga så hade förmodligen vår värld med andra ord sett väldigt annorlunda ut.

Även om vi numera blivit bättre på att bryta metaller på ett effektivt sätt så är det onödigt att i alla lägen välja att framställa metaller på nytt. Betydligt mer resursbesparande är det då att dra nytta av återvunna metaller, som i de flesta fall fungerar lika bra. Här nedanför beskrivs några av de främsta fördelarna med metallåtervinning:

Energibesparande

Återvinning av metaller sparar in en stor del av den energi som går åt i samband med metallframställan. Vid återvinning av exempelvis koppar går 85 procent mindre energi åt, medan siffran för stålåtervinning är 75 procent. Den metall som är mest energibesparande att återanvända är aluminium. Bara 5 procent av den energi som skulle krävas för att framställa en viss mängd ny aluminium krävs vid återvinning av den.

Bevarar värdet


Metall är ett tacksamt material att återvinna eftersom det i så hög utsträckning behåller sitt ursprungliga värde. Två tydliga exempel på detta är guld och koppar. Även om priserna på dessa metaller kan variera från dag till dag så ligger de återvunna versionerna alltid omkring 95 procent av dess ursprungliga värde. Eftersom värdet på dessa metaller fluktuerar är det bra att undersöka metallpriserna innan du kontaktar en köpare. Tänk också på att de höga guld- och kopparpriserna gör att dessa metaller är stöldbegärliga, vilket bland annat visar sig genom stölder av kablar och koppardetaljer.

Bevarar funktion

En vanlig följd av återvinning är att material försämras i takt med antalet återanvändningar. Detta gäller däremot inte metall som tvärtom behåller sin funktion, hållbarhet och användbarhet trots flera återvinningscykler.

Du som vill spara resurser, energi och dessutom är intresserad av att få in lite pengar på ditt förbrukade metallskrot kan kontakta Lantz Järn & Metall. De erbjuder professionell metallåtervinning i Stockholm och köper både företags eller privatpersoners kopparskrot. Mer information hittar du på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”