2017-08-01

Gör en insats för miljön, lämna till metallskrot återvinning

För de flesta är det självklart att återvinna papper, plast och glas. Hur det går till vet minsta barn. Det spelar ingen roll om det är hemma i köket, i förskolan eller ute på en snabbmatsrestaurang. Men alla känner kanske inte till att det kan dölja sig en skatt bland uttjänta kablar, elektronikgrejer och stålskrot. Ta chansen att bli något av en miljöhjälte nästa gång du går igenom källarförrådet, vinden eller garaget.

Hur är det med den gamla cykeln eller familjens uttjänta mobiltelefoner? Du är inte ensam om att ha elektronikgrejer eller järnskrot liggande som inte används längre. För de flesta av oss är det nära nog omöjligt att plocka isär prylarna och separera ut den metall som är värd att spara och återvinna! Ta istället tillfället i akt att prata med en expert om hur mycket skrot du har att lämna. Volym och kvalitet avgör sedan priset. Du kan transportera själv eller välja att få det hämtat. Såväl rivningsfirmor som småindustrier och bilverkstäder använder tjänsterna, som alltså också är tillgängliga för privatpersoner. Från gamla bilar utvinns kopparskrot från exempelvis gas- och bensinrör. Men också i vitvarorna från köket, verktyg eller gamla gräsklippare kan det dölja sig metall som kan separeras ut och komma till nytta i ny skepnad. De olika materialen i ditt inlämnade skrot separeras och vägs helt enkelt.

Anläggningarna finns i flera mellansvenska städer och har fått ett antal utmärkelser för de miljövänliga processerna som används inom metallskrot återvinning, med fokus på minsta möjliga påverkan på miljön. Den återvunna metallen säljs sedan till smältverk, processindustri eller tillverkning av olika slag. I den nyligen uppdaterade miljöpolicyn ingår bland annat att man vill främja materialåtervinning och sträva efter att minska andelen fossila bränslen i sin hantering. Att effektivisera transporterna och att ytterligare förbättra klassificeringen av avfallet för att skapa råvara för smältverk i Sverige och utomlands är några andra av punkterna.

Det fina med metall i till exempel kapsyler, läskburkar eller konserver är att den kan återvinnas hur många gånger som helst. När en stålförpackning smälts om, sparas 75 % av energin som behövs för att framställa helt nytt stål från järnmalm. Aluminium kan återanvändas hur många gånger som helst och den energi som sparas, jämfört med att göra ny aluminium, brukar sättas så högt som hela 95 %.

Så hjälp till att återvinna metall och återföra den i det tekniska kretsloppet. Så blir kanske delar av din gamla mikrovågsugn en detalj av en nytillverkad bil och gräsklipparen medverkar till smarta komponenter i nya produkter.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”