Återvinning metall är ett effektivt sätt att minska företagets energikonsumtion

Metaller är enkla att återvinna och bearbetningen av dem görs på många olika återvinningsstationer runt om i landet. Metallens värde kvarstår i hög grad även efter upprepade återvinningscykler, och jämfört med att ta fram nya resurser är processen både miljö samt energibesparande. Att återvinna koppar kräver till exempel 90% mindre energi än att bryta ny, medan siffran för aluminium är hela 95%. Ytterligare anledningar till att återvinning metall bidrar till att minska energikonsumtionen beskrivs mer ingående här nedanför:

Läs mer

Ekonomi, miljö, utveckling och skrotpris för metall – hur hänger de ihop?

Återvinning och återanvändning har kommit att bli en viktig aspekt av den globala ekonomin. Länder världen över lägger allt mer vikt vid beslutsfattande kring återvinning för att bidra till en mer hållbar utveckling. Olika initiativ, som exempelvis försäljning av metall i utbyte mot bra metallpriser, fungerar som bra incitament för både företag och privata hushåll att återvinna.

Läs mer

Hur ser försäljningsprocessen ut när man säljer skrot?

Att sälja skrot kan vara en lönsam process för både små och stora företag. Att hitta köpare som erbjuder riktigt bra priser kan vara desto svårare, speciellt om det är första gången man testar på skrotförsäljning. För det första kan det vara smart att läsa på lite om återvinningsprocessen för att lära sig vad och när man ska sälja. Följande är några tips för dig som funderar på att sälja skrot:

Läs mer

Återvinning och återanvändning av byggmaterial inom byggsektorn

50% av allt avfall inom de nordiska länderna kommer enligt undersökningar från bygg- och anläggningssektorn. Men detta avfall behöver inte bara vara skräp, utan kan istället bli en värdefull inkomstkälla för de byggfirmor som väljer att återvinna. Det finns alltså en hel del att vinna på att utveckla olika metoder och lösningar för att återvinna och göra sig av med avfall och svinn på ett miljövänligt sätt. Det kan exempelvis handla om metallåtervinning, återanvändning av byggmaterial eller att installera energioptimerade lösningar i en byggnad.

Istället för att lösa återvinning på egen hand kan en byggfirma vända sig till en Lantz Järn & Metall för att på ett smidigt och effektivt sätt bli av med och eventuellt tjäna pengar på avfall och skrot. Ni kan antingen besöka en av våra återvinningscentraler på egen hand, eller beställa transport med container för att hämta upp skrot på plats hos er.

Är ni intresserade av att sälja exempelvis överblivet metallskrot kan ni kontakta oss direkt för mer information om metallpriser för olika typer av metallskrot. Följande är en översiktlig guide över hur vanliga byggmaterial kan återanvändas och återvinnas.

Betong

En hel del överbliven betong blir ofta resultatet av ett stort rivningsprojekt. För att återvinna betong använder man sig av en relativt enkel teknik där man krossar det för att sedan kunna återanvända det som ballast i ny betong eller som fyllnadsmaterial.

Asfalt

Asfalt används till största del inom vägbyggen. Det översta lagret av asfalten kallas för slitlager och byts ut varje 10de till 15de år. Asfalt är 100 % återvinningsbart och bör därför tas till vara på. Tack vare forskning och utveckling har återanvänd asfalt snart samma kvalitet som nyproducerad, främst det vi avser kall eller halvvarm asfaltåtervinning.

Återvunnen asfalt ger i snitt 50-70% kostnadsbesparingar i förhållande till nytillverkade asfalt.

Metall

Det kan vara mycket lönsamt för byggfirmor att återvinna olika former av metall. Priserna för olika sorters metall varierar, men exempelvis rostfritt stål, koppar och aluminium är alla metaller som är återvinningsbara och väldigt värdefulla. Metaller kan separeras från varandra under återvinningen i vattenkärl eller genom att använda sig av magneter.

Metaller som är vanliga att återvinna inkluderar:

  • Järn
  • Bly
  • Mässing
  • Stål
  • Rostfritt
  • Koppar

Trä

Trä är ett av de mest använda materialen inom bygg och anläggning. Träet kan i vissa fall återanvändas om det inte är alltför skadat. Är träet förstört kan det istället flisas ner för att användas som bränsle. Överblivet trä kan säljas till ett återvinningsföretag som tar bort eventuella spikar och skruvar med hjälp av magneter.

Sälj ditt metallskrot till Lantz Järn & Metall

Medan ni kan lämna av avfall av alla typer på en av våra återvinningsstationer så betalar vi enbart för metallskrot. Gör en insats för miljön och få betalt för det – sälj ert metallskrot till oss.

Att återvinna metallskrot är dock inte bara för att få lite extra klirr i kassan utan handlar först och främst om att göra gott för naturen och skapa en hållbar utveckling inom branschen. Om ni har överblivet metallskrot som ni vill bli av med kan ni vända er till en av Lantz Järn & Metalls återvinningsstationer. Vi erbjuder metallåtervinning i Stockholm och på många andra orter runt om i Sverige. Vi gör återanvändning av byggmaterial till något meningsfullt. Kontakta oss för mer information eller för att boka transport med container idag.

Återvinning av skrot med ekonomiska och miljömässiga fördelar

År 2015 antog Europeiska kommissionen ”cirkulär ekonomi” riktlinjer (ec.europa.eu, ”CIRCULAR ECONOMY STRATEGY”, 2016). Dessa riktlinjer föreslog ändring av lagar för avfallshantering. ”Cirkulär ekonomi” innebär att alla saker bör tillverkas på ett sådant sätt att när deras användbarhet i ursprungliga form går förlorad, kan de återanvändas i en annan form.

 

I Sverige antogs detta koncept genom att komma med avfallsfallshantering och återvinning som har bidragit till”The Swedish Recycling Revolution”. Idag är det avfall som produceras i Sverige 3 gånger mer än jämfört med 1985, men med en minskning om 99% av tungmetaller (”THE SWEDISH RECYCLING REVOLUTION”, 2015). Återvinning av metallskrot har visat sig vara ett effektivt sätt för att följa med i begreppet ”cirkulär ekonomi”.

Läs mer

Hur och varför du ska återvinna blybatterier

Blybatterier används för att lagra elektricitet och är vanligen kallade bilbatterier, då de ofta används i bilar. Blybatteriets stora fördel är att det kan laddas ur och laddas upp otaliga gånger utan att förlora kraft. Batteriet används bland annat för att starta motorer samt för luftkonditionering, strålkastare och som en reservenergi.

Varje batteri innehåller ca 2-3 liter svavelsyra och bly. Bly är inte bara skadligt för levande varelser, utan även för miljön. Förbrukade blybatterier klassas därför som farligt avfall och bör inte slängas med vanliga sopor. I Europa är användning av blybatterier väldigt vanligt förekommande, men tack och lov är det också vanligt att vi återvinner dem när de slutat fungera. Förutom att vi tar hand om miljön och sparar på de naturliga resurserna och minskar utsläpp när vi återvinner, förbrukar en återvinningsprocess mindre energi än det krävs för att framställa nytt bly.

När bilbatterier återvinns kan processen i stora drag se ut på följande vis: Läs mer

Fördelarna med att återvinna metallskrot

Ungefär 45 % av dagens stålproduktion använder sig av återvunnet återvunnen metall. Det gör även en tredjedel av världens aluminiumproduktion samt 40 % av vårt koppar. Under 2008 återvanns ca 150 miljoner ton metall, och siffrorna har sedan dess fortsatt att öka.

 Sverige går just nu igenom något som kallas ”återvinningsrevolutionen” där mindre än 1 % av det skräp företag gör sig av med hamnar på soptippen. Skräpet säljs istället till återvinningscentraler som gör sig av med det på miljövänliga och ansvarsfulla sätt.

Läs mer

3 fördelar med att återvinna blyskrot

Det är enkelt att samla på sig en hel del skrot under livets gång. Det kan handla om gamla cyklar eller bilar som blivit oanvändbara, elektronik som blivit utdaterad eller överblivet byggmaterial. Dessa är saker som vi inte har någon användning för, men som många ändå inte tar sig tid att göra sig av med. Skrot som inte får att slängas i vanliga hushållssoporna ligger på så vis ofta kvar i förråd eller garage och tar upp plats. Material som koppar, järn, rostfritt stål, blyskrot och mässing ska alla lämnas in till en återvinning. Men det är inte det enda dessa material har gemensamt, utan de är även allihop material som du kan tjäna pengar på att lämna in.

Läs mer

Återvinning av kablar

Förr i tiden brände man i princip all typ av avfall för att göra sig av med det. Men idag vet vi att en del material inte bör brännas eftersom att de kan avge gifter som är skadliga för vår miljö. Lösningen har i många fall varit återvinning. Idag kan du återvinna nästan alla material, antingen själv på en återvinningsstation eller genom en återvinningscentral. Lantz Metall tar emot material som metallskrot och elektroniskt avfall. Till dem kan du vända dig för kabelåtervinning.

Läs mer

Skydda din metall mot stöld

Skrotbranschen växer i en rasande takt och återvinning blir allt mer populärt. Samtidigt ökar risken för att metall blir stulen och säljs vidare utan tillstånd. Om du har stora mängder metaller i Stockholm som ligger oskyddade på en gård eller på din verksamhets mark bör du alltså se till att dessa har ordentligt med skydd för att försäkra dig mot eventuella tjuvar.

Läs mer

ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
Lördag – Söndag | STÄNGT

x OK