Upphämtning av metall- och mässingskrot – för dig som vill spara tid

Att återvinna material som mässingskrot och järnskrot har som bekant många fördelar och är miljövänligt, energibesparande och ekonomiskt. Men, det kan också kännas en aning omständigt och tidskrävande att regelbundet åka fram och tillbaka till anläggningen för att lämna in skrot och skräp.

Läs mer

Återvinn ditt aluminiumskrot i Stockholm

Det finns många fördelar med metallåtervinning. I vissa fall handlar det om att metallerna bara finns i begränsad utsträckning och att man vill undvika renframställan för att säkra fortsatt tillgång till materialet. Andra gånger, som i fallet med aluminiumskrot, finns det ingen risk för akut resursbrist, men genom att återvinna istället för att nyproducera aluminium från grunden sparas stora mängder energi. 

Läs mer

Planerar du vårstädning? Kontakta ett återvinningsföretag i Stockholm

Inför vår är det många som börjar planera för olika renoverings- eller bygginsatser i hem och trädgård. Andra vill lägga mer tid på att rensa undan, städa ur garage och förråd som under lång tid fungerat som avlastningsutrymmen för saker som inte haft någon annan plats. 

Detta resulterar ofta i mycket skräp och avfall som behöver göras av med. Men innan du åker till närmaste soptipp och dumpar det i en container, läs igenom denna artikel för att ta reda på vad för typer av metallskrot du kan tjäna en hacka på om du säljer det till oss.

När det blivit dags att frakta bort skräpet betraktas ofta återvinningscentralen som det naturliga alternativet. Men, för den som samlat på sig mycket metallskrot är alltså ofta en bättre lösning att vända sig till ett återvinningsföretag i Stockholm som är specialiserade på återvinning av metall och som dessutom betalar för skrotet. Har du en massa skrot liggandes? Kontakta Lantz Järn och Metalls så hjälper vi dig bli av med det. På så vis får du inte bara betalt för ditt metallskrot, du gör även en insats för miljön.

Följande produkter är då bara en del av allt som vi kan ta emot för återvinning i Stockholm och som kan innebära ett trevligt tillskott till kassan.

Stegar, gräsklippare & verktyg 

Du som behöver frigöra utrymme i garage och andra utrymmen kan börja med att rensa ut trasiga verktyg, trädgårdsredskap och maskiner. Stegar, gräsklippare och bilrelaterade tillbehör som domkraft, avgasrör, kylare, dragkrok eller verktyg för bygg är alla tillverkade av olika sorters metaller och kan med fördel återvinnas för att kunna användas på nytt. 

Cyklar, golfklubbor & metspön 

En barnfamilj avverkar ofta cyklar i ett snabbt tempo i takt med att barnet växer som i sin tur ger upphov till trånga garage. Om cyklarna är hela kan de med fördel säljas eller skänkas bort, men om de slitits med hälsan och är trasiga eller inte fungerar som de ska är det däremot en bättre idé att återvinna dem. Samma sak gäller golfklubbor, metspön och annan utrustning som bara ligger och skräpar i en vrå i garaget.

Möbler, husgeråd & diskbänk

Möbler som bord, hyllor eller skåp som består helt, eller delvis, av metall ska naturligtvis också helst återvinnas. Vid köksrenoveringar är det bra att tänka på att även diskbänkar i metall, stekpannor, kastruller och många olika former av köksredskap kan säljas till vår återvinningsstation i Stockholm  som arbetar med metall- och järn återvinning. 

Vad vi återvinner

Ovan nämnda artiklar är bara en bråkdel av alla de olika typer av produkter som innehåller någon typ av metall som kan återvinnas. Allting du tror kan återvinnas, kan oftast återvinnas. Om du är väldigt osäker kan du kontakta oss med dina frågor och funderingar så hjälper vi dig. Glöm inte att du alltid kan boka transport med container via oss om du själv inte har möjlighet att transportera det. 

Lantz Järn & Metall kan återvinna följande i vår återvinningsstation i Stockholm:

Sälj ditt metallskrot till oss

Du som planerar vårstädning och har garaget och skjulet fullt med metallartiklar som bara ligger och skräpar kan kontakta oss på Lantz Järn & Metall. Vi samarbetar med bygg- och rivningsfirmor som återkommande måste hantera stora mängder med metallskrot, men välkomnar även dig som privatperson. Vi på Lantz Järn & Metall har en lång erfarenhet av mässingsskrot– och kabelåtervinning samt värdering och sätter alltid miljön i första rummet. Vi erbjuder även containeruthyrning för till exempel bostadsrättsföreningar som arrangerar städdagar. Läs mer information om Lantz Metall återvinningsföretag i Stockholm och vår metallåtervinning.

Att tänka på inför försäljning av metallskrot i Stockholm

Även om hållbarhet och miljö har blivit viktigare frågor för allt fler under det senaste decenniet, så är inte återvinning någon ny företeelse. Framförallt inte vad gäller skrotåtervinning. Redan under industrialismen, som växte sig stark under 1800-talet, började man ta testa sig fram till processer som bidrog till att man kunde återanvända stål och järn på effektiva sätt. Till exempel utvecklade man då metoder för att smälta ned metaller, för att sedan kunna använda dem på nytt. Ett tillvägagångssätt som används än idag, om än i utvecklad och förfinad form.

Läs mer

Metallåtervinning i Stockholm – för miljö, funktion & ekonomi

Metaller har varit vanliga under lång tid av den mänskliga historien, vilket bland annat märks på epoknamn som bronsåldern och järnåldern. Denna form av material har inneburit många nya möjligheter till utveckling och viktiga teknologiska framsteg, bland annat under industrialismen. Hade inte metaller funnits tillgängliga så hade förmodligen vår värld med andra ord sett väldigt annorlunda ut.

Även om vi numera blivit bättre på att bryta metaller på ett effektivt sätt så är det onödigt att i alla lägen välja att framställa metaller på nytt. Betydligt mer resursbesparande är det då att dra nytta av återvunna metaller, som i de flesta fall fungerar lika bra. Här nedanför beskrivs några av de främsta fördelarna med metallåtervinning:

Läs mer

Återvinning metall – så funkar det

För att skydda vår miljö och spara in på våra begränsade resurser är det viktigt att vi tillsammans försöker sträva efter att återvinna så mycket som möjligt. Det är ett faktum som de flesta av oss förstått vid det här laget. Så, vi sorterar och viker ihop och drar vårt strå till stacken. Kör kanske till återvinningscentralen någon gång ibland för att göra oss av med större mängder skräp eller mer skrymmande gods. Bra och självklart för många. Men vad händer egentligen efter det? Efter att du omsorgsfullt placerat rätt material i rätt container? Till exempel när det gäller återvinning metall så används en rad olika metoder för att skilja material och metaller åt. Läs mer om de olika tillvägagångssätten här nedanför:

Läs mer

Sälj skrotmetaller och öka lönsamheten

Metaller är material som bryts från jorden, långt ner under markytan. En tids och energikrävande process som också är skadlig för miljön. Metaller är dessutom en begränsad naturresurs, och vi kan inte slösa med det lilla vi har. Återvinning metall är då ett bättre alternativ. Dels eftersom det är energisparande, och dels på grund av att metall kan återvinnas flera gånger om utan försämrad funktion.

Läs mer

Förstå skillnaden mellan järnmetaller & icke-järnhaltiga material

Metaller används it tillverkningen av många olika produkter. Dessa material bryts från jorden, långt ner under markytan. En tidskrävande process som kräver mycket energi och på flera sätt är skadlig för miljön. Metaller är också en begränsad naturresurs, och vi kan inte slösa med det lilla vi har. Återvinning metall bidrar därför effektivt till att minska nyproduktionen av metaller. Att använda till exempel återvunnen aluminium kräver bara 5 % av den energi som hade gått åt för att tillverka ny. Många metaller bibehåller sina egenskaper och sin funktion under lång tid och kan också återanvändas flera gånger om.

Under tillverkningsprocessen är det vanligt att mycket av de material om inte kommer till nytta bara slängs. Inte sällan innehåller dessa material material som istället hade kunnat återvinnas. Sådana metaller kallas för skrotmetaller, och kan av företag säljas till återvinningsfirmor och i slutändan innebära ekonomiska förtjänster. På så sätt kan exempelvis kabelåtervinning både minska produktionsavfallet och leda vidare till inkomster. Här nedanför följer ytterligare information som kan vara bra att veta om återvinning av skrotmetaller.

&nbsp

Järnmetaller & icke-järnhaltiga metaller

Skrotmetaller kan delas in i två kategorier; järnmetaller och icke-järnhaltiga metaller. Järnmetaller innehåller, som namnet antyder, järn, och är exempelvis material som kolstål, rostfritt stål, bearbetat stål och gjutjärn. Dessa metaller återanvänds i hög utsträckning och används ofta på grund av sina slitstarka och hållbara egenskaper. Ett enkelt sätt att identifiera järnmetaller är att använda en magnet, eftersom de flesta av dessa material har magnetiska egenskaper. Aluminium, koppar, nickel, silver och guld är exempel på icke-järnhaltiga metaller. Dessa innehåller inte lika hög andel kol och är heller inte lika känsliga för rost. Därför används de ofta i utrustning som utsätts för vatten och fuktighet.

&nbsp

Metallpriser

Järnmetaller är vanligt på skrotmarknaden och används i så hög utsträckning att en skrotfirma sällan betalar särskilt mycket för dessa material. Trots detta är aluminium en av de mest återanvända metallen i världen. Tillgången på icke-järnhaltiga metaller är betydligt mer knapp och efterfrågan på sådana material är hög. På grund av detta kan priserna på sådana metaller också fluktuera mycket och förändras från månad till månad. Företag i Stockholm som är intresserade av att återvinna skrotmetaller kan kontakta Lantz Metall för information om återvinning i Stockholm öppettider

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”

Maximera ersättningen för din skrotbil

Skrotbilar kan innebära en mängd olika problem, trots att de inte används. Du som istället säljer bilen till återvinningsföretag får pengar för något som tidigare mest inneburit kostnader och gör samtidigt något betydelsefullt för miljön. Samtidigt finns det många fördelar för återvinningsfirmor att köpa din skrotbil. Inte nog med att skrotade bilar tar upp mindre plats, skrotning är dessutom en lukrativ affärsidé.

Läs mer

De mest värdefulla skrotmetallerna

De som handlar med skrot är väl medvetna om metallers olika värden, och gör sina investeringar utifrån dessa kunskaper. För att maximera vinsten är det också avgörande att ha insikt om aktuella metallpriser, då dessa ändras löpande. Skrot har alltid ett värde, men vilket värde beror på materialens kvalitet och mängd i kombination med efterfrågan. För den som vill säkra sina investeringar i skrot följer här några exempel på skrotmetaller som är mer lönsamma än andra:

Läs mer

ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
Lördag – Söndag | STÄNGT

x OK