2017-05-31

Blytunga argument för återvinning av blyskrot

Bly är giftigt och kan skada nervsystemet och påverka inlärningsförmågan hos människor. På grund av detta har Sverige nu lagt förslag i EU om att förbjuda bly i alla varor som barn kan stoppa i munnen. Att den här tungmetallen är så skadlig för människor och miljö är också ett viktigt skäl till att vi bör återvinna bly i så hög utsträckning som möjligt och se till att återvinningen sker på ett professionellt sätt.

Bly finns bland annat i ammunition, bilbatterier och elektronik. Årligen produceras ungefär 60 miljoner bensin- och dieselfordon med blybaserade batterier. Även elektronikindustri och byggsektorn använder bly och då blandas det ofta ut med med andra metaller eller i färg för att göra materialet mer tåligt.

Den giftiga metallen kan också förekomma i andra, mer ”okända” sammanhang. Till exempel så testade Kemikalieinspektionen för ett tag sedan ”oäkta smycken” och fann då för höga halter av bly och kadmium i så mycket som en tredjedel av dem. Smyckena såldes framförallt över nätet och av mindre aktörer som inte kontrolleras på samma sätt som de mer välkända märkena och kedjorna och som väljer att inte följa EU:s regler.

Utvecklade metoder för säker hantering

Säker och professionell blyskrot skrotåtervinning sker på speciella anläggningar där du ofta också får betalt för ditt skrot. Så, se till exempel efter om du har verktyg som inte används längre. De kan innehålla bly som går att ta tillvara. Behövs det transport så går det att ordna, oavsett om volymen är stor eller liten. Efter transporten vägs blyet och ett kvalitetssäkrat återvinningsarbete tar sin början. Slutprodukten säljs slutligen vidare till tredje part. Alla tjänar på detta. Du som lämnat bly får en slant och även miljön har vunnit på det hela.

skrotåtervinning i Stockholm, Norrköping och Tierp med flera platser fortsätter arbetet med att utveckla metoder och utrustning för att ta hand om ämnet på ett säkert sätt. Det nya affärssystemet för transaktioner, faktureringar och rapporter har hittills sjösatts i Borlänge, men kommer så småningom att gälla för i hela organisationen. Här kommer underlag, statistik och miljörapporter också att samlas och göras tillgängliga för de som behöver. Det kan låta som en intern satsning, men kommer också att öka effektiviteten och förbättra kundnyttan i alla led.

 

Förbättrad service för miljön

 

Bly räknas till de mest återvunna metallerna, och i dagsläget är det ungefär hälften av de 8 miljoner ton som tillverkas varje år som kommer från återvunnet blyskrot. Samtidigt kommer då och då uppdaterade mål från EU som alla behöver ta till sig och därför är det viktigt att informera om hur bly kan hittas och återanvändas. Sprid gärna ordet till dina bekanta och om du har frågor kan du kontakta Lantz Metall för mer information.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”