2017-09-27

Bidra till miljön – leta fram och sälj elektronikskrot till marknadspris

Hur ser det ut på vinden eller i ditt garage? Kanske har ni samlat på er en del under husrenoveringarna, eller sedan barnen växt ur sina leksaker eller cyklar. Många har också elektronikgrejer liggande som inte används längre. Ingen förväntar sig att du ska plocka isär prylarna för att separera ut den metall som är värd att återvinna. Men det finns andra som vet hur det går till.

Prata med ett proffs

Ta kontakt med ett företag som erbjuder skrot återvinning Stockholm och få betalt för ditt metallskrot. Det är alltid volym och kvalitet som avgör priset, men om det är fråga om stora laster så behöver du inte oroa dig över transport – det finns alltid möjlighet att beställ upphämtning. Vilka typer av produkter som kan lämnas in varierar. Till exempel är det möjligt att utvinna kopparskrot från gas- och bensinrör i gamla bilarv men det kan också dölja sig metaller värda att återbruka i vitvarorna från köket eller din gamla gräsklippare. Låt dem komma till nytta i ny skepnad!

Alla är välkomna och dessa tjänster är exempelvis väldigt användbara för rivningsfirmor, verkstäder och industrier men även för privatpersoner.

Dolda resurser i ditt skrot

När vi återvinner metall bidrar vi till kretsloppet och en bättre miljö, idag och imorgon. Den återvunna metallen går sedan till smältverk, processindustri eller tillverkning av olika slag. Redan på 1800-talet tog man fram de första metoderna för att smälta om skrot. Men då hade man förstås ingen kännedom om elektronikskrot! Det kallas ofta e-avfall och det är stora mängder som produceras, ungefär 50 miljoner ton varje år, globalt. Kanske kan du hjälpa till med insamling och återbruk? Titta efter både hemma och på jobbet efter hårddiskar, kretskort, diskenheter och reläer. Det fina är att den utsorterade skroten kan innehålla ädelmetaller som guld och silver, eller den viktiga basmetallen koppar.

Effektivt återbruk

Det som börjar med att du lämnar gamla cyklar, mobiltelefoner eller diskbänkar, till elektronikåtervinning Stockholm blir en del i en viktig utveckling. Det är ett effektivt kretslopp, eftersom metall från konserver och kapsyler kan återvinnas hur många gånger som helst. En stålförpackning som smälts om innebär en besparing på 75% av den energi som skulle ha krävts för att producera nytt stål. Aluminium från till exempel läskburkar kan återanvändas hur många gånger som helst. Det betyder en besparing på 95%. Alltså den vinst som görs genom att återvinna istället för att göra aluminium från scratch.

Hjälp till att återvinna metall så den kan återföras till det tekniska kretsloppet. Kanske får din trasiga mikrovågsugn ett nytt liv som en detalj i en nytillverkad bil? Utvunna delar från den gamla gräsklipparen kan hjälpa till att bidra med smarta komponenter i nya produkter. En bra kombination av att tjäna några kronor och samtidigt göra en miljöinsats! Kontakta Lantz Metall för mer information om deras tjänster eller rådande priser.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”