2018-11-30

4 anledningar till att besöka en elektronikåtervinning i Stockholm

I takt med att samhället blir allt mer tekniskt styrt och de nya prylar som släpps på marknaden varje dag ökar även elektronikavfallet. Alltså de mobiltelefoner, tv-apparater och datorer som vi anser har gjort sitt och som därför ska slängas. Det viktiga här är att ta hand om det på rätt sätt och läsa på om vilka apparater som ska slängas var. En säker och kvalitativ elektronikåtervinning är därför det rätta sättet att ta hand om ditt elskrot för att du ska kunna känna dig säker på att de tas om, utan att påverka miljön negativt.

Vad innebär elektronikåtervinning?

Elektriska apparater kan innehålla giftiga ämnen och material som naturen inte får komma i kontakt med. En elektronikåtervinning fungerar precis som en vanlig återvinningsstation, men är experter på att ta hand om just ditt elavfall. Där hanteras det säkert och effektivt med hjälp av utbildad personal och maskiner som är anpassade för just detta. Man gör då även sitt allra bästa för att kunna återvinna materialet till nya produkter eller för produktion av energi.

Anledningar till att besöka en elektronikåtervinning

Innan du lämnar in ditt elavfall till en elektronikåtervinning är det såklart allra bäst att sälja det begagnat om det fortfarande är i gott bruk. Det gäller att vi återanvänder de resurser vi redan förbrukat i så stor utsträckning det går för att kunna lämna över en planet i gott skick till kommande generationer. Är produkten dock trasig eller obrukbar är nästa steg att lämna in den till en elektronikåtervinning. Det finns många anledningar till varför detta är en god sak för både hälsa och miljö, nedan följer fyra av dem.

1. En källa för råmaterial

Dina elektroniska apparater kan innehålla en mängd material och ädelmetaller som kan utvinnas och användas på nytt. Det är ett otroligt viktigt arbete för att minska trycket på våra ändliga resurser och för att bidra till ett hållbart samhälle. Med hjälp av korrekt elektronikåtervinning kan därför avfallet förädlas och användas till att skapa ny råvara eller energi för skapandet av nya produkter.

2. Hantering av avfall

Som tidigare nämnt hanteras materialet på ett säkert och hållbart sätt när du lämnar in ditt elskrot till en elektronikåtervinning i Stockholm. På så sätt kan du vara säker på att de tas tillvara på bästa möjliga sätt.

3. Bearbetning av giftiga material

Elektronik kan innehålla giftiga ämnen som kadmium, kvicksilver och bly och får därför under inga omständigheter hamna i miljön. På elektronikåtervinningarna är de utbildade och utrustade på rätt sätt för att kunna urskilja dessa från de andra materialen som kan återanvändas till något annat.

4. Hälsorisker för lokalbefolkningen

I och med att produkterna kan innehålla giftiga ämnen skulle det kunna innebära en hälsofara för allmänheten om de inte togs om hand på rätt sätt. I U-länder är detta fortfarande ett problem där allt avfall hamnar på stora högar som tas upp av jorden och havet och därmed även livsmedel och dricksvatten. Med rätt hantering undviker man dessa faror.

Här kan du hitta elektronikåtervinning i Sollentuna

Lantz Metall erbjuder en professionell elektronikåtervinning i Sollentuna där du kan lämna in dina kasserade elprodukter. På så sätt kan du känna dig trygg och säker med att material och ädelmetaller tas om hand och hanteras på bästa miljövänliga sätt.