2016-09-27

Återvinning metall är ett effektivt sätt att minska företagets energikonsumtion

Metaller är enkla att återvinna och bearbetningen av dem görs på många olika återvinningsstationer runt om i landet. Metallens värde kvarstår i hög grad även efter upprepade återvinningscykler, och jämfört med att ta fram nya resurser är processen både miljö samt energibesparande. Att återvinna koppar kräver till exempel 90% mindre energi än att bryta ny, medan siffran för aluminium är hela 95%. Ytterligare anledningar till att återvinning metall bidrar till att minska energikonsumtionen beskrivs mer ingående här nedanför:

Miljövänligt

Återvändande av värdefulla naturresurser är kostnadseffektivt och har positiva effekter på miljön. Kostnaden för ren framställan av exempelvis aluminium är hög, vilket i sin tur har lett vidare till skarpt svängande metallpriser. Med sådana förutsättningar är återvinning ett tacksamt alternativ, bland annat för transportindustrin där det genomsnittliga återanvändandet av aluminium idag uppgår till 90%. Förutom att återvunnen metall sparar in på mängden förbrukad elektricitet och energi så innebär det också en stor minskning av andelen växthusutsläpp.

Resursbevarande

Att återvinna metall bidrar till en minskad förbrukning av naturresurser. Återanvändande kräver till exempel 92% mindre energi än att bryta och bearbeta nya resurser. Företag över hela världen har nu börjat inse konsekvenserna av att slösa med de få tillgängliga resurserna som finns kvar. För dem är återvinning ett enkelt och effektivt sätt att bidra till bevarandet av naturtillgångarna.

Kostnadsreducerande

Utöver miljövinsterna så bidrar också återvinning av metall till att företag kan spara in på kostnader och generera högre avkastning. Återvinningsstationer ligger ofta nära, eller i anslutning till återförsäljare av återvunnen metall. Detta underlättar billiga företagstransporter till anläggningar där det är möjligt att både göra sig av med och införskaffa metall. Verksamheter som vill tjäna ytterligare på sitt metallanvändande kan också sälja överblivet skrot. Då kan det också vara bra med viss kännedom om skrotpriser metaller, för mesta möjliga vinst.

Många företag väljer att återvinna metall för att minska energikonsumtionen, bidra till bevarandet av naturresurser och minska sina kostnader. Du som är intresserad av vad återvinning kan göra för din verksamhet kan du alltid vända dig till Lantz Metall som har flera olika anläggningar. Mer information hittar du på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”