Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Delmål

12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

 

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

 

 

12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Lantz koncernen främjar hållbar konsumtion och produktion genom att omhändertaga det som redan är förbrukat i samhället för att därefter se till att det efter sortering och bearbetning transporteras direkt till smältverk. Det gör att Lantz på detta sätt ser till att minska på det ekologiska fotavtrycket genom att öka hållbarheten då nya råvara inte behöver brytas för att producera nya varor. Produceras sedan de nya varorna av hållbara materialslag minskar det även den globala påverkan på miljön, de negativa klimatförändringarna och människors hälsa

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.