Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delmål

9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

 

Lantz koncernens anläggningar arbetar med olika sorters återvinningsverksamheter allt dock inom den hållbara industrisektorn. Det innebär att ta emot det övriga samhällets förbrukade avfall (skrot) för att sedan se till att det återvinns och kan bli nya produkter.

Ägarna är innovativa och har som mål att alltid arbeta i framkant med nya tekniska lösningar som t.ex. kan vara en sorteringsanläggning för att bättre processa och minimera avfall så att så stor del som möjligt av avfallet (skrotet) kan gå till materialåtervinning istället för till deponi. Miljövänlig teknik skapar förutsättningar för en hållbar industri. Nya anläggningar för hantering av avfall (skrot) bidrar både till en effektiv resursanvändning och till nya arbetstillfällen.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.