KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

Stålbolaget – återvinning av metall i Osby

Stålbolaget i Osby AB är ett privatägtrikstäckande som finns i södra Sverige.

På vår 50 000 m2 stora anläggning i Osby hanterar vi årligen tusentals ton järn och metallskrot som levereras på både bil och järnväg.

Ibland våra leverantörer finner vi bl a bådestora och små industrier, kraftbolag som har valt rikstäckande helhetslösningar.

Stålbolagets redovisningssystem via webben omfattar alla leverantörers inleveranser såsom fallplats, tonnage, intäkter och kostnader och leverantörs anpassade statistik.

Våra kunder och leverantörer finns i hela Europa.

Läs mer

Affärside:

Stålbolaget styr flödet av återvinningsbara produkter på ett miljövänligt och rationellt sätt till bästa uppbearbetnings anläggning, för att sedan erbjuda smältverken högsta kvalitetsråvara.

Med korta snabba beslutsvägar har vi sedan starten 1990 alltid uppfattats av våra kunder och leverantörer som en smidig effektiv samarbetspartner och vi jobbar ständigt på att förbättra detta ytterligare.

Stålbolaget är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, TransQ samt Achilles.

Återvinningscentral i Osby med fokus på att skapa en bättre miljö

Vår återvinningscentral i Osby är inredd samt anpassad för att på ett miljövänligt och effektivt sätt kunna hantera stora mängder återvinningsbart avfall. Vi sätter alltid miljön i första rummet och har därför lagt stort fokus på att utveckla arbetsmetoder som möjliggör en återvinningsprocess med minimal miljöpåverkan. Ditt inlämnade material möjliggör att vi på nytt kan framställa högkvalitativa råvaror istället för att utvinna nytt material och sätta press på naturens ändliga resurser.

Återvinning i Osby – öppettider och priser

Att lämna in ditt avfall för återvinning i Osby gör inte bara att du är med och bidrar till ett naturligt kretslopp, utan också att du får hjälp att transportera bort det och på så sätt spara tid som du i stället kan lägga på kärnverksamheten.

Läs mindre

ÖPPETTIDER

År du även välkommen att besöka vår anläggning för återvinning i Osby under följande öppettider:

Måndag – fredag Kl. 06:00 – 17:00

Lördag-söndag: Stängt

VÅRA TJÄNSTER

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Miljövänliga arbetsmetoder och effektiv utrustning

Att ha miljövänliga arbetsmetoder är dock inte tillräckligt. Vi har sett till att arbetsmiljön och tillhörande lokaler drivs av miljövänliga system som håller nere energiförbrukningen och minskar användningen av miljövådliga ämnen. Exempelvis har vi minimerat dieselförbrukningen genom att i så hög utsträckning som möjligt använda miljövänlig el. Vi har tillika investerat i maskiner och utrustning som gör det möjligt för oss att på ett effektivt sätt separera olika material i syfte att minska spill som annars skulle haft en negativ inverkan på miljön.

Läs mer

Den här typen av verksamhet regleras av aktörer med ansvar att säkerställa att gällande regler och lagar beträffande miljömässiga aspekter följs. För att ges tillstånd att bedriva den här formen av verksamhet fordras med andra ord att kraven efterlevs. Vi på Lantz Metall har vägt in alla relevanta miljöaspekter och på så vis skapat en anläggning som med gott samvete kan nyttjas av dig som kund.

Genom att överlämna avfallet till oss sponsrar du ett klimatsmart samhälle samtidigt som du får ekonomisk ersättning för materialet.

Läs mindre

VÅRT LAG

Möt gruppmedlemmarna i Stålbolaget stad

Jörgen Olsson
Jörgen Olsson
VD
070-696 70 13
jorgen@stalbolaget.se
Malin Gryler
Malin Gryler
Ekonomi/administration
070-508 17 80
malin@stalbolaget.se
Nicklas Månsson
Nicklas Månsson
Logistik
070-696 70 17
nicklas@stalbolaget.se logistik@stalbolaget.se
Leif Olsson
Leif Olsson
070-696 70 15
Jonas Karlsson
Jonas Karlsson
070-696 70 16