Vad vi återvinner

Återvinning av järn- och metallskrot

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part. På så vis främjar vi ett naturligt kretslopp som medför en rad fördelar för naturen och avhjälper dagens ständigt eskalerande miljöhot.

Järn är en otroligt värdefull och användbar komponent i den svenska industrin, inte minst om råvaran separeras från övriga metaller. Våra fördelaktiga arbetsmetoder syftar till att frigöra järnet från övrigt skrot och kan i nästa led förse industriella verksamheter och smältverk med den eftertraktade råvaran.

KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

  Återvinningsfördelar för företag, privatpersoner och miljö

  I stället för att ansvarslöst slösa bort våra begränsade naturresurser strävar vi efter att skapa ett sunt kretslopp med utgångspunkt i en regelbunden återvinningsprocess. Denna kedja medför enbart fördelar för samtliga parter. Privatpersoner och företag får ekonomisk ersättning för delgivandet av materialet, miljön ges möjlighet att återhämta sig och organisationen som i slutändan köper det återvunna materialet får chans att framställa nya och användbara produkter utan onödigt stor miljöpåverkan.

  Läs mer

  Lantz Metall utför varje steg i arbetsprocessen med noggrannhet och precision och fördelar det återvunna materialet i olika kategorier med hänsyn till kvalitetsmässiga aspekter.

  Tänk på miljöns och ditt eget bästa

  Genom att överlåta skrotet i våra händer kan du titulera dig som en miljökämpe och samtidigt få betalt för det

  Läs mindre

  ÖVRIGA TJÄNSTER

  Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
  och återvinning av förbrukade produkter.

  VI HÄMTAR DITT SKROT!

  Förutom möjlighet till egen avlämning på våra skrotgårdar, kan vi erbjuda hämtning av avfall (järn- och metallskrot) med egna chaufförer och egna miljöklassade lastbilar.

  LÄMNA DITT SKROT HOS LANTZ

  Mindre kvantiteter av metallskrot kan du själv lämna hos Lantz. Vi tar emot er och gör att det går snabbt och smidigt. Vi hjälper er med avlastning, invägning och utbetalning!

  x OK