Tjänster och CTA

Ett urval

Våra tjänster

Återvinning

Navet i företaget

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

Vår anläggning i Sollentuna

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Vårt fokus

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Återvinningsbart avfall

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Containers & kärl

Låna eller hyra container

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Tjäna pengar på ditt skrot

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.