Elektronikåtervinning (Sollentuna)

Elektronikprodukter har en allt kortare livslängd. Med den oerhört snabba utvecklingen av produkter ökar mängden produkter som är i omlopp. Det ställer allt högre krav på att återvinningen av elektronikprodukter och elektronikskrot är effektiv och korrekt. För oss är det viktigt att en så stor andel som möjligt av all elektronikskrot och elektronik återvinns. Att återvinna ger stora miljömässiga fördelar. Hos Lantz Järn och Metall kan ni vara säkra på att vi hanterar all elektronikåtervinning enligt rådande krav och regler.

Läs mer

  • Elektronik innehåller flera olika metaller och farliga ämnen som kan återanvändas. Istället för att nya material och ämnen behöver framställas kan de återvinnas och få ett nytt liv. Det minskar påfrestningen på miljön och är smart för plånboken för er som väljer att sälja ert elektronikskrot till oss.

  • Med en effektiv återvinning skapar vi ett naturligt kretslopp där vi tar vara på metallerna och sedan säljer dem till en tredje part som återanvänder materialet och tillverkar nya produkter. Att inte återvinna materialet är ett slöseri med resurser som vi på Lantz arbetar för att motverka.

  • När elektronik återvinns är alla vinnare. Företag som lämnar in sina elektronikprodukter för återvinning hos oss får betalt för dem och man sparar på miljön eftersom nya ämnen inte behöver framställas.

Läs mindre

KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

Elektronikskrot – farliga ämnen

När elektronikskrot ska återvinnas är det viktigt att det hanteras på rätt sätt ur säkerhetssynpunkt. Även om mängden farliga ämnen i elektronik har minskat och fortsätter att minska så finns fortfarande en hel del ämnen som måste hanteras med försiktighet. Det kan röra sig om till exempel tungmetaller såsom kvicksilver och bly vilket är mycket farligt för både människor och miljö. Elektronikmaterial är klassat som farligt avfall och måste hanteras efter en rad olika bestämmelser och lagar. På Lantz Järn & Metall har vi både kunskapen och erfarenheten att kunna hantera alla typer av elektronikavfall och elektronikskrot på ett miljömässigt och säkert sätt.

Läs mer

Elektronikåtervinning i Sollentuna, Stockholm

I anslutning till Lantz återvinningsanläggning i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tar hand om och återvinner elektronikskrot. Elektronikskrot levereras till denna anläggning för återvinning (förbehandling). Oavsett vart du lämnar in din elektronik för återvinning så kommer bearbetningen att ske på vår anläggning för elektronikåtervinning i Sollentuna.

Kontakta oss för att ta del av mer information om våra tjänster för återvinning av elektronikskrot och vad vi återvinner. Tillsammans hjälps vi åt att bidra till en bättre miljö och en större del återvunnet elektronikskrot och elektronik!

Läs mindre

ANDRA TJÄNSTER

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

VI HÄMTAR DITT SKROT!

Förutom möjlighet till egen avlämning på våra skrotgårdar, kan vi erbjuda hämtning av avfall (järn- och metallskrot) med egna chaufförer och egna miljöklassade lastbilar.

LÄMNA DITT SKROT HOS LANTZ

Mindre kvantiteter av metallskrot kan du själv lämna hos Lantz. Vi tar emot er och gör att det går snabbt och smidigt. Vi hjälper er med avlastning, invägning och utbetalning!