2018-03-30

Tjäna både utrymme och pengar på elektronikåtervinning där du bor?

Datorer, kylskåp och tvättmaskiner hamnar på skroten varje dag. Under 2016 producerades totalt 44,7 miljoner ton elektroniskt avfall och det förväntas öka till över 52 miljoner ton under år 2021. Det innebär att bara 20% återbrukas. Värdet av råvaran i allt detta är cirka 400 miljarder kronor. Detta enligt en rapport från FN om elektronikskrot.

Handen på hjärtat, finns det egentligen några fördelar med att samla på gamla mobiltelefoner, TV-spel, eller CD-skivor hemma? Skulle det inte vara rätt skönt att frigöra ytor i garderober, på vind och i källare? Många tror kanske att det är krångligt att bli av med den här typen av elektronikskrot, men det är precis tvärtom. Du kan sälja till ett marknadspris och dessutom få hämtning av grejerna från din hemadress.

Vad är då elektronikskrot? Definitionen lyder, ”avfall som har eller kan anslutas till ett batteri”. Här ingår vitvaror, hemelektronik av olika slag, delar av bilar och andra fordon. Den här typen av avfall kan du hitta på din arbetsplats också, kretskort, skrivare eller andra kontorsmaskiner. Det är svårt att spåra var skrotet befinner sig. Somligt förbränns. Annat hamnar i elektronikåtervinning  utanför officiella kanaler. Ett och annat är fortfarande kvar i hushållen. Slutligen kan en del av det ligga på deponier utan att vara registrerat. Två faktorer som spelar in är dels att medelklassen växer i många länder och då får fler råd att köpa prylar, dels att priserna på elektronik sjunker, vilket också gör det tillgängligt för fler. Tyvärr slängs också en hel del felfria prylar.

Farligt för människa och natur

Avfall kan förorena både luft, vatten och mark och äventyra människors hälsa om det inte hanteras ordentligt. Det är viktigt att all elektronikåtervinning görs under lämpliga förhållanden med utbildade personer för att undvika att skada både människor och vår planet. Det ställs tuffa miljökrav på dem som hanterar detta. Det är ett första viktigt steg. Men en återanvändning betyder också att behoven av att bryta ny metall i gruvorna eller tillverka mera plast av olja sjunker. Lägg till detta en ständig utveckling med smartare transporter och en minskad användning av fossila bränslen. Om du använder Lantz Metall för din elektronikåtervinning i Stockholm, innebär det att du är med och tar fram råvara för smältverk, både i Sverige och utomlands. Moder Jord tackar dig!

Bli en del av den ”cirkulära ekonomin”, där vi efterliknar naturens kretslopp. Metaller som utvinns blir komponenter i nya produkter, istället för att ligga och skräpa får de en ny roll i det tekniska kretsloppet. Ta kontakt för att diskutera priser och hantering hos de som är specialiserade på elektronikåtervinning i Stockholm eller andra städer.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”