Norrköping & Västerås


RAPPORTERING AV FARLIGT AVFALL

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall har från och med den 1 augusti 2020 en utökad anteckningsskyldighet.

Från den 1 november 2020 ska ovanstående verksamheter enligt lag börja rapportera in de antecknade uppgifterna om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister. Du som vår leverantör faller därmed under detta ansvar vid hantering av farligt avfall.

Lantz Järn & Metall Fragmentering AB hjälper gärna till så att du kan känna dig trygg i rapporteringen till Naturvårdsverket. Vi står till er tjänst genom att hjälpa er med att sköta rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister till en kostnad av 250kr/ rapporteringstillfälle.

FÖR ATT VI SKA RAPPORTERA ÅT DIG BEHÖVER VI HA ETT OMBUDS AVTAL

Du skriver i alla fält nedanför på höger sida och signerar sedan avtalet digitalt.

DETTA OMBUDS AVTAL ÄR TECKNAT MELLAN:

Lantz Järn & Metall Fragmentering AB

Org.nr: 556753-8623

Blixholmsvägen 1

602 38 Norrköping

011 – 16 51 80

Företagsnamn*:

Org.nr*:

Adress*:

Postnummer/ort*:

Kontaktperson*:

Tel*:

E-post*:

Behörig firmatecknare

Namn och Efternamn*:  

Företagsnamn*:  

Datum och Ort*:  

 

Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att ringa oss.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Norrköping & Västerås
lock iconUnique Document ID: 3ac21f33ef0a61a6609627efbd35293b57c84321
Timestamp Audit
2020-12-09 12:42 CETNorrköping & Västerås Uploaded by Reza Ghazizadeh - rg@gomogroup.com IP 103.240.207.37