Återvinning

Återvinningsprocessen – navet i företaget

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten, då denna verksamhetsgren ligger till grund för vidareförsäljning och därmed utgör en förutsättning för att du som kund vid avlämnandet av gods ska kunna få betalt för din goda gärning.

Järn eller metallskrot? Det har ingen betydelse!

Lantz Metall förfogar över den kompetens och utrustning som krävs för att upprätta och upprätthålla en effektiv och miljövänlig återvinning. Oavsett vilka volymer det rör sig om är vi kapabla att hantera ditt godsavfall.

Lastmaskiner och materialhanterare användas vid sortering och lastning vartefter förnyelsearbetet tar vid, d.v.s. det arbete där avfallet omvandlas till råvara som senare kan användas för att producera nya produkter. Därefter bestäms vikten med hjälp av digitala vågar varpå du får en summa utbetald beräknad på rådande kilopris.

Innan materialet vidarelevereras till ett smältverk används hydrauliska saxar eller så kallade ”papegojsaxar” för att dela upp godset i säkra volymnivåer. I vissa fall är det tillika nödvändigt att applicera gasskärning i syfte att separera extra grovt järn- och metallskrot.

Vi fixar rubbet!

Vi använder oss av så kallad maskinell separering, vilket är en metod som gör det möjligt att skilja olika material åt.

ANDRA TJÄNSTER

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Elektronikåtervinning

Vad vi återvinner

Transporter

Beställ transport

Containers och kärl

Rivning

Hanteringslösningar

Återvinning

KONTAKTA OSS

VI HÄMTAR DITT SKROT!

Förutom möjlighet till egen avlämning på våra skrotgårdar, kan vi erbjuda hämtning av avfall (järn- och metallskrot) med egna chaufförer och egna miljöklassade lastbilar.

LÄMNA DITT SKROT HOS LANTZ

Mindre kvantiteter av metallskrot kan du själv lämna hos Lantz. Vi tar emot er och gör att det går snabbt och smidigt. Vi hjälper er med avlastning, invägning och utbetalning!

ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
Lördag – Söndag | STÄNGT

x OK
Hoppa till verktygsfältet