BETÄCKNING FÖR DAGVATTENBRUNN

En dagvattenbrunn är en brunn avsedd att samla upp dagvatten från gator och diken. Den är ofta konstruerad av betong och försedd med ett plant alternativt kupolformat intagsgaller av järn för att hindra större föremål att följa med ned i brunnen.

Tierps Järnbruk producerar en stor variation av betäckningar för dagvattenbrunnar av återvunnet järnskrot som vi tar emot lokalt i Tierp och själva sorterar och smälter ner till nya gjutjärnsprodukter. Vi är Sveriges enda producent av dagvattenbrunnsbetäckningar av gjutjärn. Ur ett miljöperspektiv är vi det solklara alternativet.

Vi erbjuder ett brett utbud av standardprodukter av kompletta tillsyns-, nedstignings-, rensbrunns-, och dagvattenbrunnsbetäckningar av gjutjärn och delar som ramar, galler och lock. 

Vårt utbud av betäckning för dagvattenbrunnar (Se vår produktkatalog i PDF format)

 • A1V/A1VE Variabel
 • A1S Teleskop
 • A1 / A1H Fast / Fast Horisontell
 • A1RD Ränndals och avluftningsbrunn Fast
 • 350X350RD Ränndals och avluftningsbrunn Fast
 • A2S Teleskop
 • A2 Fast
 • Viaduktbetäckning Fast

LÄS MER

Alla våra betäckningar för dagvattenbrunnar av gjutjärn kommer som standard med EPDM-gummipackning för att dämpa buller effektivt. EPDM-gummi klassas inte heller som farligt avfall vid återvinning vilket är väldigt viktigt för oss. Gummit sitter strategiskt längre in under locket för att inte skadas vid fysisk åverkan eller då gasol används då locket frusit fast vintertid.

Vi erbjuder ett brett utbud av olika typer av dagvattenbrunnsbetäckningar såsom:

 • Variabel betäckning består av två delar ram lock/galler
 • Teleskopisk betäckning består av tre delar. Överram, underram och lock/galler
 • Fast betäckning består av två delar. Ram och lock/galler
 • Skrapring som tillbehör för att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen

Våra andra rensbrunnsbetäckningar

Utöver våra dagvattensbrunnsbetäckningar erbjuder vi även följande betäckningar:

 • Brunnsbetäckning 300
 • Brunnsbetäckning 400
 • Brunnsbetäckning 500
 • Brunnsbetäckning 600
 • A1 betäckning
 • A2 betäckning
 • Tomlock betäckning

Vi utvecklar ständigt nya betäckningar för att bredda vårt utbud.

Vårt utbud av lyfthjälpmedel

Till våra dagvattenbrunnsbetäckningar erbjuder vi såklart även lyfthjälpmedel inklusive:

 • Triolyft som är ett vridbart gripdon med friktionslåsning med valfri inställning för galler, runda galler och lock med nyckelhål. Utbytbart gripdon finns för täta lock. Avsedd för standardspett
 • Lyftbom för montering av TB600V Brunnar
 • T-nyckel för lock med nyckelhål
 • Spärrskaft för Tomlock

Värna om miljön tillsammans med Tierps Järnbruk

Välj originalet och miljökompensera direkt, utan omvägar! Samtliga gjutjärnsprodukter i vårt utbud är svensktillverkade och vår tillverkning och administration är beläget i Tierp, Norra Uppland – alltid nära er. Vi önskar att alla blir medvetna om att de gör ett bra val för miljön när de väljer att köpa en dagvattenbrunnsbetäckning från Tierps Järnbruk.

Dagvattenbrunnsbetäckningar är bara en av många betäckningar i vårt utbud. Se hela vårt utbud av gatugods.

LÄS MINDRE

KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

ÖPPETTIDER

Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 15.00

Lunchstängt: 12.00 – 13.00

VÅRA TJÄNSTER

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

FRÅGOR OCH SVAR

Vilka typer av Dagvattenbrunns betäckningar finns ?

Tierps Järnbruk har flera varianter av Dagvattenbrunnsbetäckningar : * Variabel * Teleskop * Fast * Galler och skålat Kontakta oss.

Var hittar man Dagvattenbrunn betäckningar ?

Dagvattenbrunn betäckningar hittar man hos Tierps Järnbruk. Kontakta oss.

VÅRT LAG

Möt gruppmedlemmarna i Elektronikåtervinning (Sollentuna) stad

Christer Åsén
Christer Åsén
Utesäljare
Elisabeth Hockman
Elisabeth Hockman
Ekonomi/Administration
Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Konstruktion, Teknik/Underhåll
Joren Eklöf
Joren Eklöf
Order/Marknad
x OK