BRUNNSLOCK AV GJUTJÄRN FRÅN TIERPS JÄRNBRUK

Tierps Järnbruk producerar en stor variation av brunnslock av gjutjärn med återvunnet järnskrot vi tar emot lokalt i Tierp och som vi själva sorterar och smälter ner till nya gjutjärnsprodukter. Vi är Sveriges enda producent av brunnslock av gjutjärn och är det självklara valet ur ett miljöperspektiv. 

Det smarta brunnslocket: “Tomlock” (Se vårt produktblad)

Vår nya patenterade lösning, “Det smarta locket Tomlock” är med sin unika öppnings- och låsningsmekanism i kombination med de traditionella betäckningarna utvecklat för att möta dagens krav på låsbarhet.

Brunnsbetäckningarna A6V/600 mm och A640V/640 mm har även de blivit uppgraderade för att kunna uppfylla dagens krav och finns numera i vårt sortiment. Tierps Järnbruk står för innovation och vi har flera nya och större produkter under utveckling just nu.

Vårt utbud av brunnslock av gjutjärn till våra betäckningar (Se hela vår produktkatalog i PDF format)

Alla brunnslock av gjutjärn i vårt utbud kommer som standard med EPDM-gummipackning för att dämpa buller effektivt. EPDM-gummi klassas inte heller som farligt avfall vid återvinning vilket är väldigt viktigt för oss. Gummit sitter strategiskt längre in under locket för att inte skadas vid fysisk åverkan eller då gasol används då locket frusit fast under vintertid.

I vårt standardutbud hittar ni följande typer av brunnslock:

 • Gummipackat lock
 • FV-Lock
 • Kantringssäkra lock
 • Rotationsspärrade lock
 • Brunnslock med logga
 • Låsbara lock
 • Täta lock

LÄS MER

Val av brunnslock

Vilken klass på brunnslocket som behövs beror på i vilket trafikområde locket ska placeras. Desto högre klass på brunnslocket, desto större vikter klarar den av. Trafikområdena är indelade i sex grupper nedan med tillhörande minimikrav på klass. I tveksamma fall bör en tyngre klass väljas:

 • Grupp 1 (min klass A 15)
  Trafikområden som enbart kan användas av fotgängare och cyklister
 • Grupp 2 (min klass B 125)
  Gångvägar, områden med gångtrafik och jämförbara områden som bilparkeringar eller parkeringsdäck.
 • Grupp 3 (min klass C 250)
  Grupp 3 är för dagvattenbrunnar som är placerade i rännstensområdet.
 • Grupp 4 (min klass D 400)
  Körbanor, inklusive gågata, hårdgjord vägren och parkeringsområden för alla typer av vägfordon.
 • Grupp 5 (min klass E 600)
  Trafikområden som utsätts för högt hjultryck, till exempel hamnar och flygfält.
 • Grupp 6 (min klass F 900)
  Trafikområden som utsätts för extremt högt hjultryck, till exempel trafikflygplatser.

Vårt utbud av lyfthjälpmedel till våra brunnslock

 • Triolyft som är ett vridbart gripdon med friktionslåsning med valfri inställning för galler, runda galler och lock med nyckelhål. Utbytbart gripdon finns för täta lock. Avsedd för standardspett
 • Lyftbom för montering av TB600V Brunnar
 • T-nyckel för lock med nyckelhål
 • Förlängare anpassade för Tomlock

Våra brunnsbetäckningar

Utöver vårt utbud av brunnslock av gjutjärn erbjuder vi även flera olika typer av annan betäckning för olika brunnar.

Dagvattenbrunnar (Se vår produktkatalog i PDF format)

A1V/A1VE Variabel, A1S Teleskop, A1 / A1H Fast / Fast Horisontell, A1RD Ränndals och avluftningsbrunn Fast, 350X350RD Ränndals och avluftningsbrunn Fast, A2S Teleskop, A2 Fast, Viaduktbetäckning Fast.

Rensbrunnar (Se vår produktkatalog i PDF format)

A3V Variabel, A3S Teleskop, A3 Fast, SB200V Teleskop, SB200VK Teleskop, A4S Teleskop, A4 Fast.

Tillsynsbrunnar och nedstigningsbrunnar (Se vår produktkatalog i PDF format)

A5V Variabel, A5S Teleskop, A5 Fast, TB600V Ram med plaströr PE – Gummipackat lock/galler, A6V Variabel Gummipackat, A640V Variabel Gummi packat, A6S Teleskop Gummipackat, A6 Fast gummipackat.

Brandposter och ventiler (Se vår produktkatalog i PDF format)

2931 Brandpostbetäckning Fast, 2933S Ventilbetäckning Fast, 2933 Ventilbetäckning Fast, 2934S Servicebetäckning Variabel, 2934 Servicebetäckning Fast, 2935S Servicebetäckning Variabel, 2935 Servicebetäckning Fast, Lock till kabelbrunn.

Beställ brunnslock från Tierps Järnbruk 

Om ni beställer 25 brunnslock av gjutjärn eller fler så ingår även er logga med på locket om ni så önskar. Vi har möjligheten att producera brunnslock efter era önskemål och krav i vår egen anläggning i Tierp. Kontakta oss för att beställa brunnslock av gjutjärn idag.

Vi gör dock mycket mer än bara brunnslock. Se hela vårt utbud av gjutjärnsprodukter.

Ladda ner hela vår produktkatalog i PDF format för mer information.

LÄS MINDRE

KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

  ÖPPETTIDER

  Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.00

  Fredag: 08.00 – 15.00

  Lunchstängt: 12.00 – 13.00

  VÅRA TJÄNSTER

  Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
  och återvinning av förbrukade produkter.

  FRÅGOR OCH SVAR

  Hos oss på Tierps Järnbruk hittar ni många typer av brunnslock. Kontakta oss gärna.

  Hos oss på Tierps Järnbruk hittar ni brunnslock som passar för olika behov såsom. * Dagvattenbrunnar * Avluftningsbrunnar * Rensbrunnar * Tillsynsbrunnar * Nedstigningsbrunnar * Inspektionsbrunnar * Brandposter och ventiler . Kontaka oss gärna.

  Brunnslock öpnnas med olika verktyg beroende på typ. Tierps Järnbruk erbjuder Lyfthjälpmedel som: * Triolyft * Lyftbom * T-nyckel Kontakta oss gärna om frågor.

  Ett brunnslock till en vattenbrunn sätts på med lämpliga verktyg såsom: * Triolyft * Lyftbom * T-nyckel Kontakta oss gärna om frågor.

  Brunnslock till vattenbrunn finner ni hos Tierps Järnbruk . Kontakta oss gärna .

  Tierps Järnbruk tillhandahar tåliga gjutjärnslock av olika typer. Kontakta oss.

  Tierps Järnbruk har många olika typer av brunnslock. Kontakta oss för priser .

  Brunnslock byts ut lämpligen när det är trasigt eller när mönster nötts bort om det är av betydelse som märkning eller som grepp ute på en vägbana. Kontakta oss gärna på Tierps Järnbruk om funderingar kring detta.

  Brunnslock köper man direkt av Tierps Järnbruk . Kontakta oss.

  Brunnslock i gjutjärn finns att köpa direkt av Tierps Järnbruk . Kontakta oss.

  Tierps Järnbruk har inga brunnslock i betong men väl många varianter av tåliga gjutjärnslock . Kontakta oss.

  Bra Svenska kvalitets brunnslock i gjutjärn köper ni direkt hos Tierps Järnbruk . Kontakta oss.

  Förr var locken på brunnar som man kunde gå ner i kvadratiska. Det innebar en olycksrisk, eftersom locket kunde falla ned i brunnen diagonalt genom öppningen. Numera är brunnslocken därför cirkulära – ett lock till en sådan öppning kan aldrig falla ner i öppningen! Kontakta oss om funderingar.

  VÅRT LAG

  Möt gruppmedlemmarna i Elektronikåtervinning (Sollentuna) stad

  Elisabeth Hockman
  Elisabeth Hockman
  Ekonomi/Administration
  Tomas Karlsson
  Tomas Karlsson
  Konstruktion, Teknik/Underhåll

  ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

  Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
  Lördag – Söndag | STÄNGT

  x OK
  Hoppa till verktygsfältet