BETÄCKNING FÖR RENSBRUNNAR

En rensbrunn, även kallat spolbrunn, är huvudsakligen avsedd för att kunna rensa och spola anslutande ledningar från marknivå. Brunnen möjliggör högtrycksspolning, men inte för samtidig slamsugning. Den vanligaste placeringen av rensbrunnar är på servisledning vid en tomtgräns.

Tierps Järnbruk producerar en stor variation av betäckningar för rensbrunnar av återvunnet järnskrot som vi tar emot lokalt i Tierp och själva sorterar och smälter ner till nya gjutjärnsprodukter. Vi är Sveriges enda producent av rensbrunnsbetäckningar av gjutjärn. Ur ett miljöperspektiv är vi det solklara alternativet.

Vi erbjuder ett brett utbud av standardprodukter av kompletta tillsyns-, nedstignings-, dagvatten-, och rensbrunnsbetäckningar av gjutjärn och delar som ramar, galler och lock.

Vårt utbud av rensbrunnsbetäckningar (Se vår produktkatalog i PDF format)

Rensbrunnsbetäckning A3V Variabel, A3S Teleskop, A3 Fast, SB200V Teleskop, SB200VK Teleskop, A4S Teleskop, A4 Fast

Alla våra betäckningar för rensbrunnar av gjutjärn kommer som standard med EPDM-gummipackning för att dämpa buller effektivt. EPDM-gummi klassas inte heller som farligt avfall vid återvinning vilket är väldigt viktigt för oss. Gummit sitter strategiskt längre in under locket för att inte skadas vid fysisk åverkan eller då gasol används då locket frusit fast vintertid. 

Vi erbjuder tre olika typer av betäckningar för rensbrunnar:

 • Variabel betäckning rensbrunn består av två delar: ram och lock eller galler. Ramen är designad för att passa invändigt i själva brunnsröret och ska bära i beläggningsmaterialet. En variabel betäckning gör det möjligt att justera och anpassa avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta. Man kan också justera avståndet då ny beläggning tillförs.
 • Teleskopisk betäckning rensbrunn består av tre delar: överram, underram och lock eller galler. Överarmen ska bära i beläggningsmaterialet och ska monteras invändigt i underramen, där underarmen ska placeras på brunssrörets övre ände. Med en teleskopisk betäckning kan man justera avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggnings färdiga yta. Man kan också justera avståndet då ny beläggning tillförs.
 • Fast betäckning rensbrunn består av två delar: ram och lock eller galler. Ramen placeras på brunnsrörets övre ände och bärs alltså upp av betongbrunnen. Om man vill justera höjden behöver man använda passramar som läggs i ramen före montering av lock eller galler. Om höjden behöver justeras igen lyfts locket eller gallret och en lämplig passram monteras varefter locket eller gallret monteras på nytt i betäckningen.

Vi erbjuder även skrapring som tillbehör för flytande betäckningar för att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen.

LÄS MER

Våra olika rensbrunnsbetäckningar

 • Brunnsbetäckning 300
 • Brunnsbetäckning 400
 • Brunnsbetäckning 500
 • Brunnsbetäckning 600
 • A1 betäckning
 • A2 betäckning
 • Tomlock betäckning

Vi utvecklar ständigt nya betäckningar för att bredda vårt utbud.

Vårt utbud av lyfthjälpmedel

Till våra rensbrunnsbetäckningar erbjuder vi såklart även lyfthjälpmedel inklusive:

 • Triolyft som är ett vridbart gripdon med friktionslåsning med valfri inställning för galler, runda galler och lock med nyckelhål. Utbytbart gripdon finns för täta lock. Avsedd för standardspett.
 • Lyftbom för montering av TB600V Brunnar.
 • T-nyckel för lock med nyckelhål
 • Spärrskaft för Tomlock

Värna om miljön tillsammans med Tierps Järnbruk

Välj originalet och miljökompensera direkt, utan omvägar! Samtliga gjutjärnsprodukter i vårt utbud är svensktillverkade och vår tillverkning och administration är beläget i Tierp, Norra Uppland – alltid nära er. Vi önskar att alla blir medvetna om att de gör ett bra val för miljön när de väljer att köpa en rensbrunnsbetäckning från Tierps Järnbruk.

Rensbrunn är bara en av våra många betäckningar i vårt utbud. Se hela vårt utbud av gatugods.

LÄS MINDRE

KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

  ÖPPETTIDER

  Måndag – Torsdag: 08.00 – 16.00

  Fredag: 08.00 – 15.00

  Lunchstängt: 12.00 – 13.00

  VÅRA TJÄNSTER

  Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
  och återvinning av förbrukade produkter.

  FRÅGOR OCH SVAR

  Hos Tierps Järnbruk kan man köpa många olika typer av gjutjärnsbetäckningar som för : * Dagvattenbrunnar * Rensbrunnar * Tillsynsbrunnar * Nedstigningsbrunnar * Brandposter och ventiler Kontakta oss .

  Tierps Järnbruk har flera varianter av Rensbrunnar . * Variabel * Teleskop * Fast Kontakta oss .

  VÅRT LAG

  Möt gruppmedlemmarna i Elektronikåtervinning (Sollentuna) stad

  Elisabeth Hockman
  Elisabeth Hockman
  Ekonomi/Administration
  Tomas Karlsson
  Tomas Karlsson
  Konstruktion, Teknik/Underhåll

  ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

  Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
  Lördag – Söndag | STÄNGT

  x OK
  Hoppa till verktygsfältet