Om oss

Lantz Metall grundades 1998 av Daniel Lantz och har sedan dess mottagit och återvunnit skrot från såväl privatpersoner som företag. Målsättningen har från dag 1 varit att tillvarata potentialen i förbrukade produkter i syfte att kunna förse industriella verksamheter likt stål- och järnverk med regenererade råvaror som kan användas vid tillverkningen av nya produkter.

Mycket har hänt sedan starten 1998. Ny teknik och innovativa lösningar har lanserats på marknaden, något som gjort det möjligt för företaget att frekvent utveckla sin miljömedvetna hållning. Vi har dragit åt svångremmen ytterligare och säkerställt att samtliga led i verksamheten genomsyras av ambitionen att skapa ett hållbart samhälle ur miljömässig synvinkel.

Läs mer

Vårt strategiska och regelbundna arbete med att utveckla verksamheten har gett resultat. Lantz Metall har genom åren mottagit utmärkelser för sin miljövänliga återvinningsprocess samt certifierats av branschspecifika aktörer som ämnar kontrollera näringslivsverksamheters arbete med miljömässiga frågor. Vi uppfyller, och överträffar i viss mån, de strängaste miljökraven och har på så vis lockat en trogen och återkommande kundkrets som med gott samvete kan överlämna sitt avfall i våra händer och dessutom få betalt för skrotet.

Din medverkan är värdefull

När du vill avlägsna förbrukade produkter är valet givet. Som en av landets tekniskt mest fulländade och miljömedvetna återvinningsfirmor välkomnar vi dig med öppna armar. Ta chansen att bli en del av ett oändligt kretslopp och ge kommande generationer en ärlig chans att växa upp i en hälsosam miljö som omhändertagits av dig och andra likasinnade vilka valt att öppna ögonen och faktiskt agera.

Läs mindre

Affärsidé

Lantz Metall strävar efter att vara det självklara valet för företag och privatpersoner som vill avlägsna gammalt skrot. För att locka en bred kundkrets har vi utvecklat ett tilltalande koncept som bygger på en mix av marknadsledande service och miljömedvetna arbetsmetoder. Genom att erbjuda hög service samt miljövänliga återvinningstjänster som uppfyller och överträffar de strängaste miljökraven kan vi garantera dig en helhetslösning som saknar motstycke.

Vi är dessutom av uppfattningen att goda gärningar ska löna sig och ser det därför som en skyldighet att avlöna dig vid överlämnandet av skrotet. Våra arbetsmetoder syftar till att omvandla avlägsnande av avfall från ett nödvändigt ont till en ekonomiskt lönsam och miljömedveten handling för privatpersoner och organisationer.

Vi gör skrotavlämning till något meningsfullt

Förbrukade produkter som sedan länge legat och skräpat utan att fylla någon egentlig funktion förtjänar inte att ta upp värdefullt utrymme i förrådet eller garaget. Men i ett allt mer stressutsatt samhälle där tid upplevs vara en bristvara är det lätt att skjuta upp måsten och tidskrävande göromål. För att göra slag i sak krävs en motivationsfaktor, gärna flera. På Lantz Metall har vi tagit fasta på betydelsen av motiverande mervärden och har därför utvecklat ett koncept där du som kund belönas ekonomiskt för att möjliggöra ett miljömedvetet och hållbart kretslopp genom att förse oss med återvinningsbart avfall.

ISO-certifikat

Våra miljövänliga arbetsmetoder och vår strikta miljöpolicy har gjort att vi fått goda omdömen samt mottagit certifikat av olika slag som indikerar och bekräftar att vi bedriver en verksamhet som går i linje med de regler och lagar som har upprättats i syfte att säkerställa en miljömedveten hållning hos företag inom återvinningsbranschen.

Vi är stolta över de utmärkelser vi mottagit och är glada över att vid upprepade tillfällen mottagit certifikat från ISO, en standard som verkar för att se till att företag efterlever rådande regler och riktlinjer och anpassar sin organisation utefter vad lagen säger.

Kvitton på vår professionalism

Att vi vid ett flertal tillfällen, i form av godkännande och certifikat av olika slag, fått bekräftat att våra arbetsmetoder håller måttet ur ett grönt perspektiv understryker vår ställning som en pålitlig och seriös återvinningsfirma. Om du väljer att överlämna ditt skrot till Lantz Metall kan du vara säker på att ingenting av värde går till spillo. Vi återvinner de material som är möjliga att återvinna, vilka oftast utgör en övervägande del av den förbrukade produkten, och ser till att ditt skrot åter väcks till liv, om än i annan tappning.

Nedan följer några av de certifikat som vi delgivits med anledning av vår miljömedvetna hållning:

Grön el

Om man ämnar bedriva en miljömedveten verksamhet är det väsentligt att väga in alla parametrar som riskerar ha en negativ inverkan på miljön. Eftersom Lantz Metall är måna om att upprätthålla en modern och klimatsmart verksamhet anser vi det vara väsentligt att hänga med i utvecklingen och dra nytta av nya och innovativa lösningar som ytterligare reducerar miljöpåverkan.

Ett miljövänligare alternativ

Av hänsyn till miljön har vi valt att använda grön el i driften av vår moderna anläggning i Sollentuna. Tidigare i verksamheten använde vi oss mycket av diesel, men när vi fick upp ögonen för detta betydligt mer miljövänliga alternativ valde vi att i så hög utsträckning som möjligt överge våra gamla metoder, vilket tydligt märks i det dagliga arbetet. Exempelvis beslutade vi oss för att använda en ny materialhanterare som är eldriven och som fördelar materialet i förutbestämda volymer i stället för att införskaffa en som är dieseldriven.

Hållbara energilösningar

För att värma upp lokalen nyttjar vi bergvärme och som grädde på moset har vi valt att ingå avtal med ett energibolag som endast använder sig av vind- och vattenkraft då vi tydligt ämnar ta avstånd från miljövådliga koldioxidutsläpp. Genom att sälja ditt avfall till oss blir du en del av ett oändligt kretslopp som främjar en bättre värld.

FRÅGOR OCH SVAR

Lantz Järn & Metalls skrotpriser baseras på de rådande priserna på världsmarknaden enligt London Metal Exchange – råvarubörsen för metaller. Vill du veta priset för ett specifikt metallskrot ber vi dig kontakta oss direkt.

 

Lantz Järn & Metall tjänster:

 

Lantz Järn & Metall har möjlighet att återvinna skrot och metall:

Lantz Järn & Metall strävar efter att vara ett föredöme för hela avfallsbranschen både miljö- och kvalitetsmässigt. Vi arbetar för bättre resurshållning med energi och råvaror genom att:

 • Sortera avfallsfraktioner på bästa sätt inför materialåtervinning
 • En strävan efter att minska användningen av fossila bränslen i utbyte mot förnyelsebara bränslen
 • Kontinuerligt utveckla och effektivisera våra transporttjänster och service vid hantering och hämtning av återvinningsbart avfall från våra kunder
 • Öka kundnyttan genom att utveckla och effektivisera sortering och klassificering av återvinningsbart avfall 
 • Uppfylla Lantz intressenters bindande krav, miljölagar, förordningar, föreskrifter och andra miljökrav
 • Kontinuerligt arbeta med att förhindra, förebygga och minimera mängden utsläpp och föroreningar till mark, luft och vatten
 • Utbilda och motivera samtliga medarbetare inom Lantz Järn & Metall i materialkunskap samt miljö- och kvalitetsmedvetenhet
 • Kontinuerligt arbeta med att förbättra hela organisationen Lantz Järn & Metall och effektivisera våra förebyggande åtgärder genom att utveckla vårt miljö- och kvalitetssystem

Processen för Lantz återvinning ser ut på följande vis:

 • Antingen besök du en av våra återvinningsanläggningar direkt eller så använder du dig av vår transporttjänst för upphämtning av ditt skrot
 • Vi sorterar skrotet, väger det och fastställer dess kvalitetsnivå
 • Baserat på vad för typ av skrot det är, dess kilovikt och kvalitetsnivå får du en summa utbetald baserad på rådande kilopris
 • Skrotet delas upp i hanterbara och säkra volymnivåer med hjälp av hydrauliska saxar
 • Skrotet säljs sedan vidare och transporteras till smältverk, eller till materialåtervinnare som förädlar materialet

Lantz Järn & Metall AB återvinningsanläggningar finns i: Årsta, Borlänge, Sollentuna, Norrköping, Nacka, Tierp, Vansbro, Osby, Västerås och Visby, Gotland.

Genom att återvinna hos Lantz Järn & Metall får du inte bara betalt för ditt skrot och avfall, du gör även en stor insats för miljön. Hos oss får du tillgång till smarta och snabba helhetslösningar där vi tar hand om hela processen.

Alla våra återvinningsstationer i Sverige erbjuder samtliga typer av återvinningstjänster som finns i vårt utbud.

Det enda undantaget är vår elektronikåtervinning (enbart för företag) som endast är tillgänglig på vår anläggning i Sollentuna.

ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
Lördag – Söndag | STÄNGT

x OK
Hoppa till verktygsfältet