Inlägg av Tushar-user

Blytunga argument för återvinning av blyskrot

Bly är giftigt och kan skada nervsystemet och påverka inlärningsförmågan hos människor. På grund av detta har Sverige nu lagt förslag i EU om att förbjuda bly i alla varor som barn kan stoppa i munnen. Att den här tungmetallen är så skadlig för människor och miljö är också ett viktigt skäl till att vi […]

Återvinn ditt aluminiumskrot i Stockholm

Det finns många fördelar med metallåtervinning. I vissa fall handlar det om att metallerna bara finns i begränsad utsträckning och att man vill undvika renframställan för att säkra fortsatt tillgång till materialet. Andra gånger, som i fallet med aluminiumskrot, finns det ingen risk för akut resursbrist, men genom att återvinna istället för att nyproducera aluminium […]

Att tänka på inför försäljning av metallskrot i Stockholm

Även om hållbarhet och miljö har blivit viktigare frågor för allt fler under det senaste decenniet, så är inte återvinning någon ny företeelse. Framförallt inte vad gäller skrotåtervinning. Redan under industrialismen, som växte sig stark under 1800-talet, började man ta testa sig fram till processer som bidrog till att man kunde återanvända stål och järn […]

Metallåtervinning i Stockholm – för miljö, funktion & ekonomi

Metaller har varit vanliga under lång tid av den mänskliga historien, vilket bland annat märks på epoknamn som bronsåldern och järnåldern. Denna form av material har inneburit många nya möjligheter till utveckling och viktiga teknologiska framsteg, bland annat under industrialismen. Hade inte metaller funnits tillgängliga så hade förmodligen vår värld med andra ord sett väldigt […]

Återvinning metall – så funkar det

För att skydda vår miljö och spara in på våra begränsade resurser är det viktigt att vi tillsammans försöker sträva efter att återvinna så mycket som möjligt. Det är ett faktum som de flesta av oss förstått vid det här laget. Så, vi sorterar och viker ihop och drar vårt strå till stacken. Kör kanske […]

Sälj skrotmetaller och öka lönsamheten

Metaller är material som bryts från jorden, långt ner under markytan. En tids och energikrävande process som också är skadlig för miljön. Metaller är dessutom en begränsad naturresurs, och vi kan inte slösa med det lilla vi har. Återvinning metall är då ett bättre alternativ. Dels eftersom det är energisparande, och dels på grund av […]

Förstå skillnaden mellan järnmetaller & icke-järnhaltiga material

Metaller används it tillverkningen av många olika produkter. Dessa material bryts från jorden, långt ner under markytan. En tidskrävande process som kräver mycket energi och på flera sätt är skadlig för miljön. Metaller är också en begränsad naturresurs, och vi kan inte slösa med det lilla vi har. Återvinning metall bidrar därför effektivt till att minska nyproduktionen […]

x OK